Projektas Plastikų pramonės klasterio narių augimo ir eksporto skatinimas Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0028

LINPRA nuo 2019 metų kovo 18 d. kartu su plastiko klasterio įmonėmis – UAB „Putokšnis“, UAB „Terekas“, UAB „Hoda“, UAB „Autoplasta“, UAB „Plastara“ – pradėjo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Verslo klasteris LT“ projektą „Plastikų pramonės klasterio narių augimo ir eksporto skatinimas“. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro 318 505,46 Eur.

Projektu siekiama padidinti plastikų klasterio įmonių pardavimus bei eksportą. Taip pat klasteris ketina dalyvauti Europos technologijų pramonės asociacijos Orgalim, plastikų perdirbimo pramonės asociacijos EuPC tinkluose, kurie padės užmegzti naujus kontaktus ir sudarys galimybę dalyvauti bendruose projektuose su kitų šalių organizacijomis ir tų organizacijų įmonėmis.

Projekte dalyvaujančiose įmonėse bus įdarbinti ekspertai, kurie vykdys eksporto skatinimo ir pardavimų padidinimo veiklas, komandiruočių metu tyrinės naujas rinkas ir ieškos potencialių klientų. Taip pat bus atliktas potencialių rinkų tyrimas / analizė, kuri leis nustatyti pardavimų ir eksporto didinimo kryptis bei potencialius klientus. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus ir ekspertų rekomendacijas, bus įsigyta rinkodaros priemonių, skirtų Plastikų klasterio ir projekto partnerių ir jų produkcijos žinomumo padidinimui bei naujų narių pritraukimui.

Laukiami rezultatai – pasibaigus projektui, klasterio nariai įsitvirtins naujose rinkose ir ženkliai padidins savo pardavimų pajamas bei produkcijos eksportą.

Plastiko klasterio įmonės, dalyvaujančios projekte, vysto 4 vertės grandines:

1) Butelio skirto vartojimo naudojimui kūrimas ir gamyba;

2) PET ruošinio kūrimas ir gamyba;

3) Butelių putimo/gaminimo mašinos kūrimas ir gamyba;

4) Įvairių plastikinių detalių ir liejimo formų gamyba.

Klasterio įmonės bendras veiklas vykdo šiose srityse:

  1. Perdirba pagamintas antrines plastiko granules ir viena kitai tiekia nariams pagal poreikį ir galimybes;
  2. Bendradarbiauja, teikia pagalbą ir konsultuoja vienas kitą butelių, PET ruošinių kūrimo gamybos etape, kai panaudojamos turimos klasterio įmonių darbuotojų ekspertinės kompetencijos, be kurių nebūtų įmanoma pagaminti gero ir kokybiško gaminio;
  3. Bendradarbiauja, teikia pagalbą ir konsultuoja dėl butelių putimo/gaminimo mašinos, nes gaminant butelių putimo mašiną betarpiškai reikalinga įmonių, kurios naudoja dalį arba visą įrangą savo gamyboje. Tarpusavio bendravimas ir grįžtamojo ryšio teikimas yra labai reikalinga pagalba ir paslauga, siekiant pagaminti kokybišką, rinkos poreikius atitinkantį gaminį.
  4. Ypatingas dėmesys yra skiriamas plastikinių detalių ir liejimo formų kūrimui, projektavimui, gamybai ir remontui. Plastikų klasterio įmonės savo gamybai naudoja daug įvairiausių formų, kurių nemaža dalis užsakoma Kinijoje, todėl matome daug neišnaudotų galimybių, kai galima kuri, projektuoti ir gaminti viską Lietuvoje. Su naujo nario UAB „Autoplasta“ prisijungimu, siekiama dar labiau sustiprinti šią kompetenciją ir šių produktų gamybą Lietuvoje, sukuriant sinerginį efektą, nes gamybai reikia ne tik įrangos, tačiau ir reikia žmogiškųjų išteklių, tarpusavio pasidalinimo patirtimi, specifikos išmanymo, kuri yra skirtinga pas kiekvieną įmonę.
  5. Kuriant ir projektuojant gaminius įmonės tarpusavyje bendradarbiauja panaudodamos savo turimą laboratorinę ir testavimo įrangą, kuri yra pas narius skirtinga. Šiai dienai atliekami tokie tyrimai, kuriant ir gaminant produktus: antrinių žaliavų klampa, acetalaldehidų kiekio tyrimai, vidinio slėgio, pūtimo formų ir Išorinės apkrovos testavimai. Be šių paslaugų ir konsultacijų viena kitai sudėtinga kurti, gaminti ir tiekti kokybiškus produktus atitinkančius rinkos poreikį.

Klasteryje dalyvaujančios įmonės vykdo užsakomąją gamybą, ir jų gaminama produkcija yra integruota į tarptautinės vertės grandinę, todėl klasterio narių produkcijos, integruotos į gaminių (paslaugų) pridėtinės vertės kūrimo grandinę, sukurtų ir pagamintų produktų (paslaugų) krepšelio eksporto vertė, yra lygi įmonių produkcijos bendram eksportui.